Туризъм

Река Каменица се намира съвсем близо до град Мездра и село Моравица, макар да е не е най-мащабната река определено може да се похвали с живописната картина, която твори сред полянките и скалите. Дори си има и две водопадчета, които въпреки малкия си пад изглеждат забележително. Още по-забележителни са издигащите се на десетки метри над реката стени на каньона. Гледайки ги отдалеч, няма как да не забележите отпечатъка на милионите години еволюционна история. В многогодишните скали са се отложили милиарди миди и други морски животни, които изграждат облика на наслоените варовикови гиганти. Многобройните пътеки, които се движат по дължината на каньона, минават на различна височина и ви дават избор откъде да минете. Особен интерес представлява едно интересно скално образувание, което е разположено може би някъде по средата на каньона - отвор в скалата във формата на правоъгълник.

Началото на равнините

Каньонът на р.Каменица

Каньонът на р.Каменица

Стълбица към небето